Bevezető

A Ventura Publisher megjelenésekor — a nyolcvanas évek második felében — meglepetésként hatott: az elsô tördelôprogramok egyike volt, amelyek a drága, speciális tördelôszámítógépekrôl a nyomdák, kiadók asztalára hozták a nyomdai elôkészítés lehetôségét.

A röviddel a Macintosh-on futó PageMaker megjelenése után napvilágot látott legelsô, IBM PC-n futó Ventura-változat vezetô szerepét sokáig megôrizte, míg egy kevésbé jól sikerült programváltozat sokakat más tördelôprogram keresésére indított. A mai DTP-gyakorlatban kétségtelenül versenytársa, a QuarkXPress a legelterjedtebb szoftver, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy technikai értelemben véve, szolgáltatásait tekintve is ez a program lenne a legnagyobb tudású, legjobban használható.

A Quark elterjedtsége sok felhasználó gondolkodását annyira egy csatornába terelte, hogy egyetlen pillantást sem vetnek a többi programra — beszélgetések során nem egyszer tapasztaltuk, hogy a Ventura nevének meghallásakor nem is kevesen a több mint egy évtizede megjelent, a DOS/GEM felügyelete alatt futó 3.0-ás verzióra gondolnak. Az a program a maga idejében és nemében kiváló alkalmazás volt, messze jobb, mint vetélytársai, de természetesen irreális lenne a mai tördelôprogramok lehetôségeivel összehasonlítani.

Erre, szerencsére, nincs is szükség. A Ventura ma már 10-es verziójánál tart, és nem hogy utoléri, de alaposan le is hagyja versenytársait, közöttük a QuarkXPress-nek 5-ös változatát is. Mindazoktól akik — nem ismervén a Corel Ventura 8 lehetôségeit — erre kétkedôen kapnák fel fejüket, mindössze egy kis türelmet kérünk, és azt, hogy tanulmányozzák végig a program lehetôségeit ismertetô leírásunkat; a végén pedig döntsenek maguk.

De azok számára is igyekszünk hasznos tudnivalókkal szolgálni, akik más tördelôprogramot használnak, hiszen számos probléma nem vagy csak kevéssé függ az alkalmazott programoktól. Igyekeztünk szétválogatni a kérdéseket a Ventura-specifikus és az általános DTP fejezetek között, de ha idônként mégsem jól sikerült, és az egyikben nem találnak választ aktuális problémájukra, a másikban még rábukkanhatnak...
Ventura 10!!!

Már kapható a Ventura 10. Most alapvetôen nem a továbbfejlesztésre, hanem a hibajavításra koncentráltak a programozók, de azért, természetesen, vannak újdonságok is:

  • Jelentôsen javuló stabilitás és megbízhatóság
  • XML-formátumú fájlok fogadása
  • Beépített PDF-készítô — nem kell külön program a PDF-fájlok elkészítéséhez
  • Stíluscédulák táblázatokhoz
  • Új nyomtatórendszer; tovább bôvülô beállítási lehetôségek, kilövés, Preflight (az elkészítendô nyomtatófájl elôzetes ellenôrzése)
  • A felhasználói felület teljes mértékû testreszabása
  • Újabb programverziókkal kompatibilis importszûrôk
  • Beépített és teljes körû színmenedzsment

A javuló stabilitás és megbízhatóság érdekében van azonban egy fontos változás, amely nem feltétlenül fogja mindenki tetszését elnyerni: a program csak Windows 2000 vagy XP operációs rendszer alatt mûködik (korábbi rendszerekre nem is hajlandó feltelepülni). Ez a lépés technológiai szempontból nagyon helyes, ráadásul elkerülhetetlen volt — a Win9x sorozat lényegesen szerényebb képességei folytán professzionális használatra soha sem volt igazán alkalmas, ráadásul támogatása számos instabilitást, megbízhatatlanságot indukáló programozási megoldást igényel. Ezek elhagyása nagyban hozzájárul eme professzionális célokra szolgáló program stabilitásához.

További részletek a Corel weblapjain olvashatók. A program demóváltozata a Coreltôl letölthetô.